درباره شهرداری

تبریک ماه مبارک رمضان
پیام شهردار شهر سرداران در خصوص ماه مبارک رمضان

تبریک ماه مبارک رمضان

پیام تبریک مهندس ملک محمدمنجزی شهردارشهر سرداران به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ۱۳۹۸، به همکاران شهرداری شهر سرداران

ادامه مطلب