درباره شهر

درباره شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی اوضاع اجتماعی: (قومی، نژادی، فرهنگی، زبان، دین و ساختار اجتماعی)

بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که اکثریت جمعیت شهر سرداران منشاء عشیره‌ای داشته و ترکیب عمده جمعیت از قبایل بختیاری و عرب تشکیل یافته است.

در سالهای گذشته بیشتر ساکنین دارای قومیت بختیاری بوده و در طول زمان و طی سالیان گذشته و بخصوص در اثر جنگ تحمیلی ترکیب قومی دست‌خوش تحولاتی گردیده است. ساکنین شهر اکثراً بختیاری و از طوایف بهداروند، مرداسی گله. ذلکی، خدری و... هستند.

زبان:

با توجه به مطالعات انجام شده بیشتر ساکنین به لهجه و گویش بختیاری تکلم می‌کنند البته در محاورات رسمی مانند مدارس و ادارات بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زبان رسمی زبان فارسی می‌باشد. بخش معدودی به زبان عربی و لهجه شوشتری تکلم می‌کنند.

کلید واژه ها: معرفی شهر سرداران تاریخ