مطالب مرتبط با کلید واژه " نقشه شهر سرداران "


منشور اخلاقی کارکنان شهرداری شهر سرداران

متن منشور اخلاقی کارکنان شهرداری شهر سرداران به شرح ذیل است:   کارکنان شهرداری شهر سرداران با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت ...


فعالیت های انجام شده در دوره سرپرستی آقای مهندس بهرامی در شهرسرداران
فعالیت های انجام شده در دوره سرپرستی آقای مهندس بهرامی درشهرسرداران

فعالیت های انجام شده در دوره سرپرستی آقای مهندس بهرامی در شهرسرداران

کاشت نهال در بلوار ورودی شهر نصب تابلو نامگذاری خیابان ها تعویض نمودن پرچم های بلوارهای ورودی شهر و بلوار پیامبر اعظم (ص)

ادامه مطلب